Rezolutia Comisiei de Mediu a PNL


Privind in urma la rezolutia amendarii Ordonantei de urgenta nr. 29 din 31 martie 2010 (privind valorificarea surplusului de unitati ale cantitatii atribuite Romaniei prin Protocolul de la Kyoto). Conform ultimului Inventar National, elaborat în martie 2009 si în acord cu angajamentele asumate prin Protocolul de la Kyoto, România are un disponibil de AAU-uri (assigned amounts units - unitati ale cantitatii atribuite) de circa 100.000.000 tone CO2 echivalent pentru fiecare an al perioadei 2008-2012. Începând cu 16 octombrie 2008, România împreuna cu alte 24 de state europene s-au conectat la Registrul International de Tranzactionare aferent Protocolului de la Kyoto. Acesta permite utilizarea mecanismelor de tranzactionare oferite de protocol si monitorizarea atât a proceselor cât si a rezultatelor. Atunci, pretul unei AAU era apropiat de 25 €. De atunci, valoarea lor a scazut (prin cresterea ofertei si scaderea cererii generata de scaderea economiei globale) la ~ 10 € in 2009 si ~ 5 € în 2010. Raportat la aceste valori, sumele potentiale de care poate beneficia România din tranzactionarea întregii cantitati de AAU-uri a scazut de la un maxim de 12.5 miliarde € în toamna lui 2008 pâna la ~ 2,5 miliarde € azi. Având în vedere cererea estimata (~1 miliard de AAU-uri) si oferta existenta (~1,8 miliarde AAU-uri) consideram ca piata specifica are doar perspective de scadere pentru intervalul 2010-2010. În acelasi timp, aceste tranzactii mai pot fi facute doar pâna în 2012. În aceste conditii salutam adoptarea de catre Guvern a OUG 29/2010, dar consideram ca perioada de 18 luni pierduta (întreg anul 2009 si jumatate din 2010) se traduce printr-o depreciere a valorii AAU-urilor detinute de România de 3 pâna la 5 miliarde €. 


Aceasta piedere, în coditiile în care pe întreg parcursul anului 2009 Guvernul s-a împrumutat si a cheltuit fonduri guvernamentale pentru proiecte de mediu este integral imputabila guvernarii Boc. Cu atât mai mult consideram ca procesul de valorificare a AAU-urilor în surplus de care beneficiaza România trebuie urgentat. Acest lucru trebuie sa se desfasoare în paralel cu o transparentizare totala care sa asigure ca destinatia sumelor obtinute nu va fi tot consumul intern ci proiecte aducatoare de crestere economica, creare de locuri de munca si asigurare a competitivitatii economice a României pe termen lung. În sensul celor de mai sus, Comisia de Mediu a PNL solicita amendarea OUG 29/2010 prin introducerea la Art. 8 a unui punct suplimentar sub urmatoarea forma: „Contractele de stat încheiate pentru comercializarea surplusului de AAU-uri vor fi facute publice în integralitatea lor". Deasemenea, Comisia de Mediu a Partidului National Liberal solicita Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri precum si Ministerului Mediului si Padurilor sa faca publica lista de proiecte carora le sunt destinate fondurile ce urmeaza a fi obtinute din tranzactionarea AAU-rilor (si nu simpla listare a unor domenii, asa cum apare în HG 432/2010). Acest lucru este cu atât mai important cu cât el este parte a conditilor de tranzactionare ce impun o destinatie clara a banilor si monitorizarea utilizarii lor de catre statul ce face achizitia de AAU-uri. În final, având în vedere prognozele economice globale, solicitam Ministerului Mediului si Padurilor stabilirea unui calendar de negocieri internationale care sa vizeze drepturile de transfer al surplusului nevalorificat pentru perioada post-Kyoto sau obtinerea de catre statul român a unor masuri compensatorii.